مراحل انجام عمل زیبایی بینی

 در ملاقات اولیه، بینی شما از نظر ظاهری و وضعیت تیغه بینی ، شاخک های داخل بینی و….. مورد معاینه قرار خواهد گرفت و پزشک ازخواسته های شما و انتظاراتتان مطلع خواهد شد و متقابلاً اقداماتی که قابل انجام هستند را با شما مطرح خواهد کرد و شما ازخواسته هایی که ممکن است قابل حصول نباشد نیز آگاه خواهید شد. در صورت تمایل شما، از بینیتان با دوربین دیجیتالی عکس گرفته خواهد شد و با استفاده از کامپیوتر طراحی بینی بعد از عمل زیبایی بینی خودتان را مشاهده خواهید