جراحی بینی های کج

در یک صورت طبیعی، در نگاه مستقیم به صورت، بینی در خط وسط قرار دارد. در صورتی که در نگاه از روبرو بینی کج به نظر برسد، نیاز به درمان دارد. کجی ۳/۱ فوقانی بینی مربوط به کجی در قسمت استخوانی بینی و کجی ۳/۲ تحتانی بینی مربوط به کجی در قسمت غضروفی بینی می باشد.

شکستگی ناحیه استخوانی در بینی شکسته را می توان در چند ساعت اول با بیحسی موضعی درمان نمود. در باقی موارد برای اصلاح دقیق کجی بینی، نیاز به انجام