ترمیم گوش

خواباندن نوزاد به پهلو یا چسباندن گوش به سر با چسب یا استفاده از هدبند، تا ۶ هفتگی میتواند تاثیرگذار در رفع نازیبایی گوش و ترمیم گوش باشد زیرا هنوز هورمون های مادر در بدن نوزاد وجود دارد، اما بهتر است برای ترمیم گوش در اولین فرصت به پزشک متخصص گوش و حلق و بینی مراجعه کنید تا از گوش نوزاد قالب گیری شود و با قرار دادن این قالب روی گوش، بدفرمی اصالح شود.

آیا شکستگی گوش در ورزش هایی مانند کشتی که باعث