چسب بعد از عمل بینی

چسب بینی :

اگر زدن نوار چسب  بینی بطور مستمر و صحیح انجام شود بطور قابل ملاحظه ای در بهبود نتیجه نهایی جراحی عمل بینی  تاثیر می گذارد. معمولا زدن چسب  بینی در دو هفته اول بعد از عمل بینی  در شکل دهی بینی موثر می باشد ولی بعد از دو هفته دیگر روی فرم بینی تاثیر نداشته و فقط در کاهش ورم  بینی موثر می باشد .

هدف اصلی از  زدن چسب  بینی  آنست که به جمع شدن پوست بینی کمک گردد و باعث شود که پوستی