روش درست جراحی بینی

در روشهای قدیمی جراحی بینی، در بسیاری از بیماران بخشی از غضروفهای بینی (و حتی قسمت استخوانی بینی) بیش از حد لازم برداشته میشد که نتیجه آن ایجاد بینی عروسکی یا سربالا بودن بیش از حد بینی بود.

بدیهی است که کوپک شدن بیش از حد بینی، علاوه براینکه به ظاهر بینی آسیب میرساند موجب اختلال عملکرد تنفسی بینی نیز میشود. منظور از روشهای امروزی و روش صحیح این است که فقط آن قسمت از غضروف یا استخوان که موجب مشکل تنفسی یا ناهماهنگی ظاهری