تجربه زیبایی با روش های جدید جراحی بینی

روش های جدید عمل بینی ، در سال های اخیر تغییرات چشمگیری در روش های جراحی زیبایی بینی به عمل آمده که منجر به بهبود نتایج حاصله از جراحی شده است. مهم ترین این موارد عبارتند از : استفاده از ابزار جراحی مدرن ، افزایش دقت و ظرافت بیشتر حین جراحی و نیز تقویت ساختار بینی جهت جلوگیری از ایجاد بعضی از عوارض عمل…

راینولوژی و هنر راینولوژیست

راینولوژی از کلمه لاتین "راینو" به معنای بینی و "لوژی" به معنای شناخت تشکیل شده است. راینولوژی یک شاخه فوق تخصصی در