توصیه های قبل از عمل بینی

١- شب قبل از عمل بینی بهتر است نیم ساعت پیاده روى کنید.

٢- شب قبل از عمل بینی، غذاى سبک میل فرمایید.

٣- قبل از خواب استحمام کنید.

۴- در صورتى که اضطراب عمل جراحى پلاستیک بینی مانع خواب گردد، میتوان از آرام بخش هایى نظیر اکسازپام استفاده نمود.

۵- در صورتی که از داروى خاصى استفاده میکنید، به پزشک خود قبل از عمل بینی اطلاع دهید. مصرف آسپیرین و داروهای مشابه موجب ورم و کبودی بینی پس