انواع گرافت ها(پیوند پوستی )

انواع گرافت ها :
۱-گرافت تمام ضخامت (full thickness graft):

این نوع گرافت برای مناطق در معرض دید در صورت و همچنین مناطقی که دسترسی به فلاپ‌های موضعی ندارند، بسیار مناسب است. در پیوند تمام ضخامت پوست ، بسیاری از خصوصیات طبیعی پوست مانند رنگ، بافت و ضخامت آن قابل بازیابی است. به علاوه این نوع پیوند در هنگام ترمیم، کمتر حالت انقباضی پیدا می‌کند که این خصوصیت، آن را برای استفاده در مناطقی مانند صورت، دستها و سطوح مفاصل پر تحرک بدن مناسب می‌سازد.
با این حال گرافت تمام ضخامت