بیماری های گوش

بسیاری از بیماریهای طبی مثل مواردی که در زیر لیست شده است، می تواند سلامت شنوائی را تحت تاثیر قرار دهد. درمان این موارد و سایر علل کاهش شنوائی، اغلب سبب بهبود یا بازگشت شنوائی می شود. بعضی از موارد اگر به موقع تشخیص داده نشده و درمان نشوند منجر به اختلالات غیر قابل برگشت کاهش شنوائی یا کری می شوند. اگر فکر می کنید که خود یا خانواده شما مشکل شنوائی دارید، با مراجعه به پزشک، از وضعیت شنوایی و سلامت گوش خود مطمئن شوید.

عفونت گوش