روش عمل زیبایی گوش

گوش‌هایی که از حد معمول بزرگ تر هستند، تاثیری ناخوشایند در بیننده ایجاد می‌کنند.

لاله گوش ممکن است در شرایط زیر نیاز به عمل زیبایی گوش داشته باشد :

لاله گوش برجسته که این نوع لاله گوش معمولاً اندازه طبیعی داشته، ولی نسبت به سر برجسته‌تر قرار می‌گیرد. این نوع نقص لاله گوش که اصطلاحاً بلبلی به آن گفته می‌شود، می‌تواند یک‌‌طرفه یا دو طرفه باشد نیاز به عمل زیبایی گوش دارد.

هنگامی که لاله یک گوش نسبت به گوش دیگر