فیلم عمل جراحی بینی( شماره ۲۴)

بینی طبیعی :

بینی  طبیعی ، بینی است که دارای شرایط زیر باشد :

۱- پشته بینی تو رفته نیست . حالت سرسره و curve ندارد. به اصطلاح بینی فانتزی یا بینی عروسکی نیست .

۲- نوک بینی برجسته و سر بالا نیست.

۳- سوراخهای بینی در بینی طبیعی  بیرون زده و نمایان نیست.(سوراخهای بیرون زده عارضه بینی فانتزی است ).

۴ – بالای پره های بینی  در بینی طبیعی  فرو رفته و پنسه نیست . (حالت پنسه عارضه دیر رس بینی فانتزی است ).

Read more