انسداد بینی - آنوسمی و درمان آن

بیماری های انسداد بینی ، عفونت های دستگاه فوقانی تنفسی، ضربه به سر و بینی، بیماری های عصبی و افزایش سن از علل بروز آنوسمی است.

آنوسمی  

از دست دادن حس بویایی با نام علمی "آنوسمی" که به آن کربویی می گویند، یکی از شایع ترین بیماری ها بویژه در افراد مسن است; به نحوی که ۲ تا ۱۰ درصد افراد جامعه را درگیر می کند اما در جوامعی که از سطح فرهنگی بالاتری برخوردار هستند، آنوسمی شیوع کمتری دارد.

بیماری آنوسمی در