پولیپ بینی و دردسرهای ناشی از آن

سردرد ممکن است به دلایل گوناگون با آلرژی بینی و بیماری های ناشی از آلرژی بینی یعنی سینوزیت و پولیپ بینی ارتباط داشته باشد.نخست این که، بیماران مبتلا به احتقان و گرفتگی بینی، به انسداد دایم یا متناوب مجرای خروجی سینوسها به بینی مبتلایند که سبب ناپایداری و عدم تعادل فشار در حفره های سینوسها می شود. این تغییرات فشاربه صورت درد و احساس سنگینی در صورت، ناحیه پیشانی، بین چشمها و روی گونه ها نمایان می شود و در مواقعی که فرد در معرض تغییرات فشار