تنفس دهانی در کودکان

شایع ترین مشکل گوش، گلو و بینی در کودکان تنفس دهانی است که والدین آنها بویژه در سنین بین ۲ تا ۵ سال از بازماندن دهان فرزندان در هنگام خواب شب و تنفس دهانی شکایت دارند. تنفس دهانی کودکان می تواند به علت انسداد بینی باشد.

تنفس از راه بینی به روند رشدی فک و صورت کمک می‌کند. رشد طبیعی فک و صورت می‌تواند در سلامت کودک بسیار مهم باشد، چون در فرآیند تنفس و تغذیه فرد در زندگی آتی بسیار موثر است. اگر کودک به