تهران، پاسداران، بوستان نهم، ساختمان مهـــر، پلاک ۱۳۳، طبقه ۵، واحد ۱۷

پیشانی نئاندرتال

پیشانی نئاندرتال چیست؟

پیشانی نئاندرتال چیست؟

نئاندرتال یکی از گونه های انسان های اولیه و اجداد انسان ها بودند که در حدود صد و سی الی دویست و سی هزار سال