پیشگیری از مینیر گوش

توصیه هایی برای تغییر روش زندگی به منظور کاهش تعداد حملات بیماری مینیر گوش:

- اجتناب از مصرف الکل، کافئین، سیگار، خستگی زیاد و استرس

- مصرف غذائی صحیح می تواند در کاهش خطر ابتلا به مینیر گوش مفید باشد

- خواب کافی جهت پیشگیری

- انجام فعالیت های بدنی موثر برای پیشگیری از مینیر گوش می باشد

تشخیص و درمان

یک رژیم غذائی کم نمک و مدر (افزایش دهنده ادرار) ممکن است باعث کاهش تعداد حملات بیماری