عمل جراحی ثانویه (مجدد) بینی

در جراحی ثانویه بینی، مهم ترین عامل انتخاب جراح می باشد. اگر قصد بازنگری رینوپلاستی را دارید حتماً به یک جراح پلاستیک مجرب مراجعه کنید. جراح می بایست از دستگاه های تصویربرداری برای برنامه ریزی پیش از عمل در مورد هر بیمار استفاده نماید. دستگاه های تصویربرداری به صورت گسترده و با منفعت اقتصادی موجود می باشند. استفاده از تصویر برداری دیجیتال در توضیح اقداماتی که از نظر شما به عنوان جراح می بایست انجام شود مفید بوده و به درک بازتاب نظرات شما و اقدامات مورد نظر