تخلیه چرک گوش

روش انجام

در عمل تخلیه چرک گوش باید به کمک تخت نگهدارنده کودک را کاملا بی‌حرکت کرد و از دستیار خواست سر کودک را ثابت نگهدارد. پیش از آغاز عمل تخلیه چرک گوش باید سرومن گوش را خارج کرد. به کمک دست غالب، اتوسکوپ وارد کانال خارجی گوش بیمار می‌شود و آمبو و آنولوس شناسایی می‌شوند. پس‌از قرارگیری اتوسکوپ در وضعیت مناسب، پزشک دست‌های خود را جابه‌جا می‌کند و اتوسکوپ را به وسیله دست غیر غالب خود نگه می‌دارد. در عمل تخلیه چرک گوش ، سپس سوزن آسپیراتور