درمان بیماری مینیر گوش

درمان در بیماری مینیر گوش ابتدا به صورت درمان طبی و دارویی و نهایتاً درمان جراحی است.

۱) رژیم غذایی

۲) درمان دارویی

۳) درمان جراحی بیماری مینیر گوش (هدف از جراحی برطرف کردن سرگیجه است) ممکن است بعد از درمان جراحی ناشنوایی ـ وزوز گوش و سنگینی گوش همچنان ادامه پیدا کند.

از نظر درمان بهتر است به بیمار اطمینان و آرامش دهیم. تجویز یک آرامبخش گاهی به بهبود کمک می‌کند. اعتقاد بر این است که غذای فرد