عوارض بعد از جراحی زیبایی بینی و دلایل آن ها

اگر جراح بینی از تجربۀ کافی در جراحی زیبایی بینی برخوردار نباشد علاوه بر مختل شدن عملکرد بینی، این احتمال وجود دارد که ظاهر بینی فرم مطلوب و مورد نظر را پیدا نکند و به شکل نامطلوبی در آید.
این شکلهای نامطلوب و دلایل آن عبارتند از:

۱- غیر قرینه بودن سوراخهای بینی پس از عمل بینی

شکل و اندازۀ سوراخهای  بینی تحت تأثیر قسمت های مجاورش می باشد، بطوری که وضعیت غضروف های نوک بینی، قسمت جلویی و پایینی تیغۀ بینی، اتصال بینی به لب بالا ونحوه و