تشخیص کم شنوایی

شناخت سیستم شنوایی

حدود ۸۰۰ میلیون نفر در سراسر دنیا به درجاتی از کم شنوایی مبتلا هستند حدود ۵۰ % از این افراد نسبت به کم شنوایی خود آگاهی ندارند. آمار نشان می دهد که یک فرد کم شنوا قبل از هر اقدامی برای شنوایی خود به طور متوسط ۱۰ سال صبر می کند. این در حالی است که وجود اختلال در سیستم شنوایی به راحتی می تواند فرد را به ورطه گوشه گیری و انزوا بکشاند. بنابراین افزایش آگاهی نسبت به سیستم شنوایی و کم شنوایی ضروری