نحوه و روش انجام عمل بینی

عمل جراحی بینی به دو روش باز و بسته انجام می‌شود. در روش باز یا open از نوک بینی برش انجام می‌شود و پوست کنار زده شده و عمل انجام می‌شود.
در روش بسته یا close از بیرون بینی، موادی را داخل بینی می‌کنند، پوست روی بینی مثل یک چادر کنار زده می‌شود و بعد داخل بینی عمل جراحی انجام می‌شود.
به گفته این جراح اگر نوک بینی شخص، مشکل زیادی داشته باشد، بهتر است عمل جراحی به روش باز انجام شود اما اگر استخوان بینی و سوراخ‌های بالا، کار