درمان طبیعی برای پولیپ بینی

درمان طبیعی برای پولیپ بینی :

 پژوهشگران به تازگی به راه حلی طبیعی و بدون عارضه برای دفع یا کم کردن اثر پولیپ بینی دست یافته اند.

پزشکان به تازگی دریافته اند که از  "چای نعناع  " می توان برای درمان پولیپ بینی استفاده نمود.

گفتنی است: پولیپ بینی  یا گرفتگی مسیر تنفسی در بینی  که اغلب حالت غیر سرطانی دارد می تواند راه هوایی و تنفسی فرد را مسدود نموده، موجب بروز انواع آلرژی ها و حساسیت ها در فرد شود.

بررسی ها نشان می