لایه اپیدرم پوست

 لایه اپیدرم پوست :

لایه اپیدرم پوست  که کوتیکول (Cuticle) هم نام دارد از ۵ لایه سلول تشکیل می شوند که از خارج به داخل عبارتند از:

۱- لایه ی شاخی پوست (stratum corneum) :

لایه ی شاخی پوست  که از سلول های مسطح، مرده، شاخی شده و بدون هسته تشکیل شده است .

۲- لایه شفاف پوست (stratum lucidum) :

لایه ی شفاف پوست که لایه ای متشکل از چند لایه سلول شفاف پوست دارای هسته های نامشخص یا بدون هسته است، لایه ی شفاف  نازک