جراحی بینی در دست جراح زبر دست

نتیجه جراحی بینی در دست جراح زبردست به دو فاکتور اصلی بستگی دارد:

۱) جنس پوست بیمار از نظر انعطاف پذیری و ضخامت و میزان الاستیسیته (کشسانی)

۲) زیبایی سایر اجزا صورت

در ابتدا جراح، پوست و لایه عضلانی مذکور را از روی ساختمان استخوانی-غضروفی بلند میکند، سپس تغییرات بر روی غضروف و استخوان اعمال می گردد. بر روی پوست و عضله تقریبا کار خاصی انجام نمیشود و این لایه بر حسب میزان الاستیسیته خود نسبت به تغییرات استخوان و غضروف واکنش نشان میدهد و بر روی ساختمان استخوانی-غضروفی