درمان سینوزیت با عمل جراحی

درمان سینوزیت با عمل جراحی :

سینوزیت هم درمان می‌شود یکی از روش‌های موجود درمان سینوزیت ، جراحی تحت بیهوشی با استفاده از اندوسکوپ ولیزر سرد است. در این روش  درمان سینوزیت  که جراحی به صورت بسته انجام می‌شود از لیزر سرد استفاده می‌کنند. لیزر سرد دارای طول موج ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ هرتز است و امواج مادون قرمز و قرمز را شامل می‌شود. در این روش درمان سینوزیت  نور قرمز روی بینی ونور مادون قرمز روی  سینوس‌ها   ودرون حفره بینی و به منفذ دریچه سینوس تابانیده می‌شود.

این