جراحی پلک چیست؟

جراحی پلک یا blepharoplasty، یک روش جراحی برای بهبود ظاهر پلک ها است. جراحی را می توان بر روی لبه های بالایی، دم پایین یا هر دو انجام داد.