علائم سینوزیت خاص

علائم سینوزیت های خاص:
۱-سینوزیت فکی:

درد در فک بالا و دندانهای فک فوقانی-گونه ها حساس به لمس می شوند که از علائم سینوزیت فکی  میباشد .

۲-سینوزیت پیشانی:

لمس و فشار اندک به پیشانی ایجاد درد میکند.چشم ها حساس به نور میشوند. از علائم  سینوزیت  پیشانی  میباشد .

۳-سینوزیت شب پره ای:

گوش درد، گردن درد، درد در عمق سر  که از علائم سینوزیت شب پره ای  میباشد .

۴-سینوزیت پرویزنی:

- تورم پلک ها و درد در ناحیه بین بینی و چشمها  که از علائم سینوزیت پرویزنی  میباشد