سردردهای سینوسی و میگرنی

تفاوت سردردهای سینوسی و میگرنی :

سردردهای سینوسی موجب درد شدید در استخوان های گونه ها، پیشانی و استخوان بینی می شوند. معمولا سردردهای سینوسی  با هر حرکت ناگهانی تشدید میابد. تخلیه ی بینی ، پرشدن گوش ها، تب و ورم صورت از دیگر علائم  سردردهای سینوسی  می باشند.

اگر چه خیلی از سردردهای مزمن تحت عنوان سردرد سینوسی شناخته می شوند اما بیشتر این  سردردهای سینوسی  در واقع  " سردردهای میگرنی  یا  سردردهای تنشی " می باشند. درمان سردرد  بر اساس نوع آن متفاوت می باشد. به این دلیل